اگر بخواهیم چک را به زبان ساده تعریف کنیم میشود گفت که چک وسیله انتقال پول و سند مبادله آن هست به صورتی که با استفاده چک توسط دارنده آن، وجه چک از حساب صادر کننده کم شده و به حساب دارنده آن منتقل میشود.

امروز با پیشرفت جامعه بشری دیگر بسیاری از مبادلات با چک صورت میپذیرد که میتواند تاریخ آن برای همان روز قرارداد یا روز دیگری باشد. با توجه به زیاد بودن میزان استفاده از آن دعاوی مربوط به برگه چک نیز در دادگاه ها بسیار دیده میشود.

به دلیل زیاد بودن این دعاوی و وجود دعاوی که مدت زیادی از آن میگذرد، نشان میدهد که این دسته از دعاوی پیچیدگی خاص خود را دارند و تنها اشخاصی که تخصصی در این زمینه ندارند راه بسیار دشواری برای پیگیری دعاوی خود دارند.

اهمیت مشورت گرفتن برای امور چک

با توجه به اینکه چک میتواند به دلایل مختلفی توسط مردم مورد استفاده قرار گیرد میتواند از چند جهت مسئله اهمیت یک راهنمای متخصص را مورد بررسی قرار داد. گاهی از چک به عنوان پرداخت وجه صادر میشود،

گاهی برای ضمانت و گاهی هم نزد شخصی به امانت گذاشته میشود. اگر چکی را به عنوان ضمانت نزد شخصی گذاشته باشید ممکن است در صورت از بین رفتن موضوع ضمانت باید چک به شما مسترد شود اما در برخی موارد شخص دارنده چک را به شما بازنمیگرداند در این صورت است که شما باید دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت شخص دارنده اقامه کنید و این دعوا پیچیدگی های خاص خود را دارد.

مشاوره حقوقی چک برگشتی

چک برگشتی به معنی این است که اگر چکی در باجه بانک مقصد برای وصول وجه چک برود اما حساب به اندازه مبلغ چک دارای وجه نباشد دارنده آن میتواند چک را برگشت بزند که تبعات بسیاری برای صادرکننده آن در پی خواهد داشت.

حال ممکن است که شما دارنده چکی باشید که در اثر یک قرارداد آنرا دریافت کرده اید و یا صادرکننده چکی باشید که برگشت خورده است. در هر دو صورت قانون تعیین تکلیف برای کسانی که دچار این مشکل میشوند کرده است.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

پس اگر به چنین مشکلی برخوردید نگران نباشید به دلیل اینکه به راحتی با ارتباط گرفتن با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشکل خود را در میان بگذارید تا بهترین راهکار ممکن با توجه به مسئله شما را پیشنهاد دهد و در صورت نیاز تا انتهای مسیر با شما همراه باشد.

در صورت پاس نشدن چک صیادی چه باید کرد؟

در صورتی که از شخصی طلبی داشتید و بابت آن چک صیادی دریافت کرده اید اما هنگام مراجعه به بانک و وصول وجه چک متوجه شدید که در آن حساب به اندازه وجه چک پول نیست نگران نباشید.

در این صورت میتوانید الباقی حسابهایی که شخص صادر کننده چک در آن بانک دارد را بررسی کرده و به هر اندازه ای که در آن حسابها پول بود را از بانک وصول نمایید و برای باقی طلب خود از بانک گواهی عدم پرداخت باقی مانده وجه چک را بگیرید و با بستن حسابهای شخص، او را دچار محدودیت نمایید و برای باقی وجه از شخص صادر کننده در دادگاه حقوقی دادخواست دهید.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.