اخذ گواهی پایان کار یکی از مهم ‌ترین مراحل اداری بعد از اتمام کار ساختمان است. گواهی پایان کار به سندی گفته می‌شود که با توجه به مدارک فنی و ملکی ساختمان بعد از پایان کار ساختمان به درخواست مالک یا وکیل ملکی او و توسط شهرداری صادر می‌گردد

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار از اصلی ترین امور در هر پروژه ساختمانی است که برای انتقال رسمی سند به درخواست مالک ساختمان، انجام می‌شود. اخذ گواهی پایان کار برای هر پروژه ساختمانی نیاز به ارائه مدارک، استحکام بنا، تائیدیه کارشناسان، مهندسین ناظر و کارشناسی‌های عینی از ساختمان دارد. بنابراین مهم ترین مدارک برای یک ساختمان، پایان کار است که در آن نام کاربری ملک و پایان عملیات ساختمان را نشان می‌دهد.

در مجموع بعد از پایان کار ساختمان، اگر ساختمان توسط شهرداری تأیید شود، شهرداری مدرکی به عنوان پایان کار به مالک ارائه می‌دهد. همچنین گواهی پایان کار ساختمان باید مورد تأیید مهندسین ناظر و کارشناسان ساختمانی نیز باشد. بنابراین گواهی پایان کار ساختمان بعد از صدور شناسنامه فنی و ملکی، توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می‌گردد.

مراحل قانونی اخذ پایان کار ساختمان چیست؟

بعد از ثبت درخواست مالک ساختمان برای اخذ پایان کار و ارائه مدارک پایان کار ساختمان به شهرداری، کارشناسان دفتر فنی و شهرسازی شهرداری محل احداث ملک، از پایان عملیات ساختمانی بازدید می‌کنند. در صورت تأیید اتمام عملیات ساختمانی توسط کارشناسان شهرداری، گواهی پایان کار ساختمان صادر خواهد شد.

اما اگر ساختمان دارای خلافی و بدهی باشد، بر طبق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، ملک مشمول جریمه می‌گردد. پس از صدور رأی از سمت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مبنی بر جریمه، اگر مالک ساختمان، جریمه تعیین شده را پرداخت کند اخذ پایان کار امکان‌ پذیر است اما در صورت عدم پرداخت جریمه، پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع شده و کمیسیون رأی به تخریب ساختمان را صادر می‌کند.

مدارک مهم جهت اخذ پایان کار چیست؟

 • اصل سند مالکیت
 • مدارک هویت ( شناسنامه، کارت ملی مالک یا وکیل قانونی ملکی)
 • تسویه فیش عوارض و نوسازی شهرداری
 • قولنامه

نکات مهم در خصوص اخذ پایان کار

 • در صورت وجود خلافی ساختمانی، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع شده و صدور گواهی پایان کار ساختمان با توجه به رأی و تأیید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر می‌شود.
 • اگر رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، تخریب بنا باشد، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
 • اگر سازنده پروژه ساختمان در تاریخ تعیین شده، پایان کار نگیرد، مالک می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و دادخواست الزام به اخذ پایان کار دهد. اگر سازنده محکوم شود و از اجرای حکم امتناع کند، در مرحله اجرای احکام، مالک با هزینه پایان کار سازنده اقدامات لازم برای اخذ پایان کار را انجام می‌دهد. همچنین مالک می‎تواند از سازنده به دلیل تأخیر در ایفای تعهد، خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد مطالبه نماید.
 • اگر مالک ساختمان، جریمه و بدهی ملک را بر طبق ماده ۱۰۰ شهرداری پرداخت نکند، از سمت شهرداری حکم تخریب ساختمان به مالک ابلاغ می‌شود. مالک اگر در طی ۲ ماه بدهی را پرداخت نکند، شهرداری خود اقدام کرده و هزینه‌ها را از مالک دریافت می‌کند.
 • سازندگان پروژه‌های ساختمانی قبل از شروع ساخت و ساز ساختمان باید مجوز تخریب و نوسازی را از شهرداری دریافت کنند. سپس بعد از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتی که ملک خلاف یا بدهی نداشته باشد، گواهی پایان کار توسط شهرداری صادر می‌شود.

مهلت اخذ گواهی پایان کار چقدر است؟

مدت زمان برای اخذ پایان کار دو سال است. بنابراین سازنده ساختمان باید در این مدت، کار احداث ساختمان را تمام کند اما اگر ظرف مدت تعیین شده، کار احداث ساختمان به اتمام نرسد، علاوه بر اینکه سازنده مشمول جریمه می‌شود، صدور پایان کار ساختمان نیز به تعویق می‌افتد.

مزایای اخذ پایان کار توسط وکیل ملکی

مزایای الزام به اخذ پایان کار توسط وکیل ملکی عبارتند از:

 • کاهش مدت زمان الزام به اخذ پایان کار
 • عدم نیاز به حضور خریدار یا سازنده در دادگاه و مراحل رسیدگی به پرونده
 • دریافت سریع خسارت تعیین شده در قرارداد با استفاده از وکیل قانونی ملکی
 • درخواست فک رهن از فروشنده توسط وکیل قانونی ملکی (در شرایطی که ملک در رهن باشد)
 • دریافت خسارت وارده بر مالک و دریافت پایان کار در صورت عدم همکاری شخص فروشنده برای انجام مراحل اخذ پایان کار

بنا بر آنچه در قسمت فوق بیان کردیم، در صورت ایجاد هر گونه مشکل در اخذ گواهی پایان کار ساختمان، می‌توانید از یک وکیل ملکی با تجربه و حرفه‌ ای کمک بگیرید زیرا افراد متخصص و مجرب در این زمینه، اجرای مراحل اداری اخذ پایان کار ساختمانی را هموار و آسان می‌کنند.