آیا می دانید کلمات و عبارات در قراردادها چه قدر مهم هستند و می تواند حقوقی را از شما نقض کنند یا بر آن بیفزایند؟!
در این مقاله، برخی از کلمات مهم را مورد بررسی قرار می دهیم.

عبارت اول، عقد خارج لازم:
این عبارت، در قراردادهای وکالت بسیار مهم است. وقتی ملکی سند ندارد و آنرا وکالتنامه ای می‌خرید و می فروشید یا اینکه سند دارد، اما به نوعی وکالت بلاعزل صادر می‌شود، وجود این عبارت مهر تایید بر بلاعزل بودن این قرارداد است. که یعنی قرارداد دیگری وجود دارد که بر اساس آن شما مبلغ یا ملکی در قبال این ملک پرداخته اید و یا به نوعی برای همیشگی بودن این وکالتنامه توافق کرده اید. این یعنی وکالتنامه معمولاً با فوت یکی از طرفین باطل میشود.

عبارت دوم خیار فسخ:
این عبارت مخصوص قراردادهای لازم، مثل بیع و اجاره است که در آنها طرفین بدون رضایت هم نمی توانند قرارداد را فسخ کنند اما می‌شود در زمان عقد قرارداد، اختیاراتی برای فسخ گذاشت. مثلاً اختیار فسخ مالک در صورت پرداخت نشدن چک ها تا یک هفته پس از سررسید پرداخت چک.

عبارت سوم، انفساخ:
انفساخ یعنی قرارداد خود به خود از بین برود. مثلا قرارداد اجاره پس از موعد مقرر در قرارداد، منفسخ می شود. از همین واژه میشود در شروط قرارداد بیع استفاده کرد؛ مثلاً نوشت در صورتی که مشتری در پرداخت مبالغ کوتاهی کرد، قرارداد منفسخ می شود و این یعنی خود به خود قرارداد از بین میرود.

عبارت چهارم، اقاله یا تفاسخ:
اگر در قرارداد نوشته شده بود این عقد فقط با اقاله یا تفاسخ ازبین‌میرود، یعنی قرارداد مادامیکه تفاهم طرفین برای ابطال نباشد، معتبر خواهد بود و کسی نمی تواند آن را فسخ کند.

عبارت پنجم، اسقاط کافه خیارات:
اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام اختیاراتی که به موجب آن ها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد. مثل خیار تدلیس؛ یعنی در موارد مهم مثل آدرس، متراژ به خریدار دروغ بگویند. یا خیار غبن، یعنی ملک را بسیار گران تر از قیمت واقعی بفروشد که با نوشتن این عبارت همه خیارات از بین میرود.
البته این طور هم نیست که همه قضات بحث اسقاط کافه خیارات را مثلاً در یک کلاهبرداری ملکی بپذیرند اما کار خریدار بسیار سخت خواهد بود. از این رو بهتر است بدانید که این جمله کاملا به ضرر خریدار است و باید در پذیرش آن احتیاط کرد.