مفهوم لغوی : قول و عهد و پیمان می‌باشد .
مفهوم اصطلاحی :
“ورقه‌ای که خریدار و فروشنده در باب معامله‌ای می‌نویسند و امضا می‌کنند تا در مدت معیّن برای معاملۀ قطعی حاضر شوند.
در واقع قولنامه، یک قرارداد یا معامله محسوب می شود. بعبارتی وعده‌ی قرارداد است.”
هدف از تنظیم قولنامه، مکتوب نمودن قول یا تعهد و داشتن تضمینی برای ایفای تعهد می باشد .
ماده 10 قانون مدنی در رابطه با اعتبار این نوع قراردادها بیان می دارد:
“قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد،نافذ است.”

قولنامه بین زن و شوهر

قولنامه، سندی عادی می باشد که در آن، تعهد یا قولی مبنی بر انجام معامله ای در آینده، نوشته می شود.
قولنامه میان دو نفر زمانی نوشته می شود که، طرفین قصد انجام معامله ای با شرایط معین و تاریخ مشخص را دارند و می بایست در آینده به آن عمل نمایند.
این موارد در قولنامه میان زن و شوهر هم نیز صدق می کند.
ذکر این نکته ضروری می باشد که :
از جمله روش ها و عقود میان زن و شوهر، می توان به عقودی مانند بیع ، عقد صلح (صلح عمری) و یا هبه اشاره کرد.

تنظیم قولنامه بین زن و شوهر

مطابق اصل آزادی قراردادها، هر فرد می تواند در هر زمان که اراده کند ملک خود را به دیگری ( از جمله همسر و فرزندان) واگذار نماید و برای این مهم می تواند از عقودی هم چون بیع،صلح،هبه و …. استفاده نماید .
گاهی اوقات خریدار و فروشنده (زن و شوهر) قصد انجام معامله ای را در آینده دارند لکن شرایط انجام آن در آن زمان مقدور نمی باشد ، فلذا نوشته ای را میان خود تنظیم می کنند تا در زمان مشخصی در آینده به آن عمل نمایند .
در بسیاری از موارد، قولنامه بین زن و شوهر و واگذاری و یا انتقال ملک یا خودرو یا ….به زن ، برای پرداخت مهریه زن می باشد . بدین معنا که گاهی ، مهریه ای که در زمان انعقاد عقد نکاح برای زن تعیین شده است ، شامل چند دانگ از یک ملک یا تمامی ملک می باشد. در این صورت ، به محض مطالبه مهریه توسط زوجه می بایست این واگذاری یا انتقال مالکیت انجام گیرد .
عقد بیع ، یکی از پرکاربردترین روش های انتقال یا واگذاری ملک به همسر می باشد و حتی در پرداخت مهریه زن نیز کاربرد دارد.
بر اساس ماده 338 قانون مدنی :
“بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ” .
این بدین معناست زمانی که 2 نفر با هم عقد بیع منعقد می کنند ، یکی از دو نفر متعهد می شود مالی را به دیگری واگذار نماید و در مقابل طرف دیگر موظف به پرداخت پول در ازای آن می باشد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

مدارک لازم برای واگذاری ملک به همسر

برای واگذاری ملک به همسر از طریق عقد بیع و مبایعه نامه داشتن مدارکی مورد نیاز است از جمله :
اصل و تصویر سند ملک
مدارک شناسایی خریدار و فروشنده
صورت مجلس تفکیکی در مورد آپارتمان ها
گواهی پایان کار ساختمان و یا گواهی عدم خلافی از شهرداری

نمونه متن قولنامه بین زن و شوهر

طرفین قولنامه :
فروشنده : آقا/خانم………….…. فرزند………………. به شماره شناسنامه  …………..……. صادره از………………….. به نشانی ……………………..……
خریدار : آقا/خانم …………..…… فرزند ………………… به شماره شناسنامه …………..…… صادره از……………….. به نشانی……………………………………..……
موضوع قولنامه :
سه دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت …………..…. متر مربع با پلاک ثبتی ……………. فرعی از ……………… اصلی بخش …………….. واقع در ………………………. .
بهای موضوع قولنامه :
قیمت مورد معامله معادل مبلغ ………………… ریال برابر ……………….. تومان است که به ترتیب ذیل پرداخت می‌شود.
الف ـ مبلغ ……………… ریال نقداً پرداخت شده است ( طی یک فقره چک به شماره …………عهده بانک ……………….مورخه / /    )
ب ـ مبلغ ……………. ریال باقیمانده بهای مورد معامله در هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت می‌شود.
تبصره : در صورتی که باقیمانده مبلغ قرارداد به موقع پرداخت نشده و یا با تاخیر پرداخت شود قرارداد خود به خود منفسخ می گردد .
شرایط قرارداد :
1-
2-
3-
و…….
این قرارداد مشتمل بر …..ماده در تاریخ ……. در ……….. نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین مبادله گردید و مفاد و مندرجات آن مورد توافق کامل طرفین می ‌باشد.

تاریخ ………
امضاء
خریدار                                   فروشنده
در صورت داشتن سوال یا ابهامی در مورد قولنامه بین زن و شوهر با ما در تماس باشید.
گروه وکلای حکمت با بهره گیری از کادر مجرب در کلیه مسائل مربوط به قولنامه و موارد مشابه و همچنین در تمام حوزه های حقوقی، کیفری، و…. از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به شما یاری می رساند و شما را در این امر مهم همراهی می نماید.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.