قبل از اینکه به بررسی موضوع خلع ید مشاعی بپردازیم، بهتر است تا ببینیم منظور از ملک مشاعی چیست؟ در قانون کشور ما منظور از مشاع، اموال غیر منقولی مانند ملک، خودرو و… است که از نظر قانونی به چند نفر تعلق دارد. در واقع مشاع به معنی مشترک است. به طور مثال ملکی که یک سند دارد اما 3 دانگ آن به یک شخص و 3 دانگ دیگر به شخص دیگر تعلق دارد، ملک مشاعی است. هر دو شخص که صاحبین قانونی ملک هستند، محدوده اختیارات مشترکی در خصوص ملک دارند و این موضوع کاملا قانونی است.

به زبان ساده خلع ید یعنی رفع تصرف از متصرف به دستور دادگاه. خلع ید یعنی زمانی که یک شخص از نظر قانونی هیچ سند یا مدرکی ندارد، اما ادعای مالکیت اموال غیر منقول (خانه، زمین، خودرو و…) را داشته باشد. این موضوع زمانی اتفاق می افتد که شخص به صورت غیر قانونی ملک یا خودرو یا هر یک از اموال غیر منقول را به تصرف خود درآورده باشد. حال که با تحلیل هر یک از این اصطلاحات آشنا شدید قطعا درک اینکه خلع ید مشاعی چیست، برایتان آسان تر خواهد بود. خلع ید مشاعی یعنی زمانی که چند نفر از نظر قانونی مالک یک ملک هستند اما شخص دیگری که هیچ سهم قانونی ندارد، ادعای مالکیت کند. در چنین شرایطی صاحبین ملک می توانند برای دعوای خلع ید ملک از طریق قانون اقدام کنند. برای چنین ادعایی سه شرط اصلی و مهم لازم است. مال غیر منقول باشد، خواهان، مالک ملک باشد و خوانده به صورت غیر قانونی ملک را تصرف کرده باشد.

منظور از دعوای خلع ید چیست؟

حال که با مفهوم خلع ید مشاعی آشنا شدید بهتر است تا ببینیم دعوای خلع ید یعنی چه؟ دعوای خلع ید می تواند در زمینه های مختلفی اتفاق بیفتد. به عنوان مثال دعوای خلع ید مستاجر یکی از شایع ترین نوع دعوای خلع ید است. در این شرایط، خواهان طبق اسناد و مدارک قانونی که مبنی بر مالکیت دارد، به دادگاه ارائه داده و از خوانده شکایت می کند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

روند خلع ید ملک مشاع چگونه است؟

خلع ید مشاع روند قانونی مختص به خودش را دارد. در صورتی که مالکین یک ملک در خصوص تصرف آن ملک اتفاق نظر نداشته باشند، می توانند دادخواست خلع ید مشاعی ملک را به دادگاه ارائه دهند. البته ممکن است در این خصوص مشکلات و چالش های متعددی مطرح باشد. بهتر است انجام این گونه کارها را به وکلای باتجربه و مشاورین حقوقی بسپارید. وکیل خلع ید مشاع می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن دادخواست را تنظیم کرده و برای خلع ید ملک اقدام کند.

مدارک لازم برای خلع ید مشاعی

برای پیگیری خلع ید مشاعی و طرح دعوا خلع ید لازم است تا ضمن برخورداری از شرایط لازم، یک سری مدارک معتبر و قانونی را به دادگاه ارائه دهید. مدارک لازم برای خلع ید شامل موارد زیر می شوند:

کارت ملی معتبر برای احراز هویت مالک
تصویر و سند مالکیت ملک، زمین، آپارتمان و…
حضور چند شاهد برای شهادت در مورد مالکیت ملک
نتیجه نظر کارشناس
شماره پرونده استنادی طرح دعوا
مدارک تحقیقاتی محلی
بازدید محلی و منطقه ای توسط کارشناس و ارائه نظر وی به دادگاه

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

طریقه طرح دعوای خلع ید

رای طرح دعوی خلع ید با استناد به سند عادی، ابتدا مالک ملک باید حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت خود را اخذ کند. پس از این مرحله، با استناد به مدارک لازم از جمله حکم اثبات مالکیت و سند عادی، و با ارائه شواهد مورد نیاز برای اثبات تصرف غیرقانونی خوانده، می‌تواند به طرح دعوی خلع‌ید اقدام کند. این فرایند نیازمند همکاری با وکیل متخصص ملکی می‌باشد تا دعوا به صورت مطمئن و با ارائه ادله قانونی معتبر به جلسه دادگاه مطرح شود. با رعایت این مراحل و انجام مراحل مربوطه، مالک ملک می‌تواند به درستی و قانونی دعوای خلع ید خود را به نتیجه برساند.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.