فسخ قرارداد اجاره توسط موجر به شرایطی که در قرارداد تعیین شده باشد صورت می‌گیرد. در صورتی که شرایط فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد، باید به قوانین و مقررات مربوط به اجاره توجه شود.

به طور کلی، فسخ قرارداد اجاره توسط موجر در موارد زیر صورت می‌گیرد:

عدم پرداخت اجاره

در صورتی که مستأجر به موجر اجاره را پرداخت نکند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

نقض شرایط قرارداد

در صورتی که مستأجر شرایط قرارداد را نقض کند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند، مانند عدم رعایت شرایط استفاده از ملک، تخریب ملک و غیره.

پایان مدت قرارداد

در پایان مدت قرارداد، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند ولی در صورت تمایل به تمدید قرارداد، باید این امر را به مستأجر اعلام کند.

نیاز به استفاده از ملک

در برخی موارد، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند اگر نیاز به استفاده از ملک داشته باشد، مانند فروش ملک یا نیاز به استفاده شخصی از ملک.

آیا موجر می تواند قرارداد را در حالی که مستاجر در حال استفاده از ملک است فسخ نماید؟

در اغلب موارد، موجر نمی‌تواند قرارداد را در حالی که مستأجر در حال استفاده از ملک است، فسخ کند. این مسئله بسته به شرایط و قوانین مربوط به اجاره در هر کشور متفاوت است.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

به طور کلی، در بسیاری از کشورها، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند، اما باید به مستأجر اطلاع دهد و به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشد. در این صورت، مستأجر حق دارد که با احترام به شرایط حقوقی، به مدت معقولی برای تخلیه ملک زمان بگذارد.

به هر حال، در برخی موارد مثل خطر برای سلامتی و ایمنی، تخریب ملک، استفاده غیرمجاز از ملک، و غیره، موجر می‌تواند قرارداد را در حالی که مستأجر در حال استفاده از ملک است، فسخ کند. در این صورت، موجر باید به مستأجر اطلاع دهد و به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشد.

همچنین، در بعضی موارد قانونی، موجر باید از قبل به مستأجر اعلام کند که قصد فسخ قرارداد را دارد و زمان مشخصی را برای تخلیه ملک تعیین کند. به عنوان مثال، در بعضی ایالت‌ها، موجر باید حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ قرارداد اعلام کند که قرارداد را نمی‌خواهد تمدید کند و مستأجر باید تا پایان مدت قرارداد، یعنی تاریخ پایان اجاره، ملک را تخلیه کند.

بنابراین، برای فسخ قرارداد در حالی که مستأجر در حال استفاده از ملک است، باید به شرایط قرارداد و قوانین و مقررات مربوط به اجاره توجه کرد و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاوران حقوقی مربوطه رجوع کرد.

فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر

مستأجر نیز می‌تواند در برخی شرایط، قرارداد اجاره را فسخ کند. در این زمینه، باید به شرایط قرارداد و قوانین مربوط به اجاره توجه کرد.

در برخی شرایط، مستأجر می‌تواند به علت عدم رعایت شرایط قرارداد توسط موجر، تخریب ملک، عدم ارائه خدمات ضروری توسط موجر، و غیره، قرارداد را فسخ کند. به عنوان مثال، اگر موجر به علت نقض شرایط قرارداد، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

در بعضی موارد، قرارداد اجاره به صورت موقت و برای مدت مشخصی (مانند یک سال) بسته می‌شود و پس از پایان این مدت، مستأجر می‌تواند از حق فسخ قرارداد استفاده کند. چنین شرایطی، مستأجر باید به موجر حداقل یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، اعلام کند که نمی‌خواهد قرارداد را تمدید کند.

در هر صورت، برای فسخ قرارداد اجاره توسط مستأجر، باید به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشید و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه رجوع کنید.

شرایط فسخ قرارداد توسط مستاجر

برای فسخ قرارداد توسط مستأجر، باید به شرایط قانون مدنی و قراردادی پایبند باشید. در بعضی موارد، فسخ قرارداد اجاره توسط مستأجر به شرایط خاصی و براساس قوانین و مقررات مربوط به اجاره بستگی دارد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

در برخی شرایط زیر، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند:

نقض شرایط قرارداد توسط موجر: اگر موجر شرایط قرارداد را نقض کند و به عنوان مثال، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
تخریب ملک: اگر موجر ملک را به حدی تخریب کند که استفاده از آن برای مستأجر غیرممکن شود، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
عدم ارائه خدمات ضروری: اگر موجر خدمات ضروری مانند آب، برق، گاز و یا سیستم گرمایشی و سرمایشی را به مستأجر ارائه ندهد، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
عدم رعایت شرایط قرارداد توسط موجر: اگر موجر شرایط قرارداد را نقض کند و به عنوان مثال، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
تغییر قوانین و مقررات: اگر قوانین و مقررات مربوط به اجاره تغییر کنند و این تغییرات باعث عدم توانایی مستأجر در استفاده از ملک شود، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

همچنین، در بعضی موارد، مستأجر باید از قبل به موجر اعلام کند که قصد فسخ قرارداد را دارد و زمان مشخصی را برای تخلیه ملک تعیین کند. به عنوان مثال، در برخی ایالت‌ها، مستأجر باید حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ قرارداد اعلام کند که قرارداد را نمی‌خواهد تمدید کند و موجر باید به مستأجر زمان کافی برای تخلیه ملک بدهد.

چه مدت زمانی برای تخلیه ملک باید در نظر گرفت؟

مدت زمان لازم برای تخلیه ملک پس از فسخ قرارداد توسط مستأجر، حداقل یک ماه باید در نظر گرفته شود. این مدت زمان در برخی شرایط ممکن است بیشتر یا کمتر از یک ماه باشد.

در برخی موارد، اگر موجر به دلیل نقض شرایط قرارداد توسط خودش یا عدم ارائه خدمات ضروری، مستأجر مجبور به ترک ملک شود، می‌تواند از موجر خسارت بگیرد. این خسارت ممکن است شامل هزینه‌های جابه‌جایی، هزینه‌های اضافی برای پیدا کردن مسکن جدید و غیره باشد.

بنابراین، بهتر است در هنگام امضای قرارداد اجاره، شرایط مربوط به تخلیه ملک را با دقت بررسی کنید و در صورت نیاز با موجر در این زمینه توافق کنید. همچنین، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.