در بعضی موارد، قرارداد اجاره به صورت موقت و برای مدت مشخصی (مانند یک سال) بسته می‌شود و پس از پایان این مدت، مستأجر می‌تواند از حق فسخ قرارداد استفاده کند. چنین شرایطی، مستأجر باید به موجر حداقل یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، اعلام کند که نمی‌خواهد قرارداد را تمدید کند. در هر صورت، برای فسخ قرارداد اجاره توسط مستأجر، باید به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشید و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه رجوع کنید.

شرایط فسخ قرارداد توسط مستاجر

برای فسخ قرارداد توسط مستأجر، باید به شرایط قانون مدنی و قراردادی پایبند باشید. در بعضی موارد، فسخ قرارداد اجاره توسط مستأجر به شرایط خاصی و براساس قوانین و مقررات مربوط به اجاره بستگی دارد.

در برخی شرایط زیر، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند

نقض شرایط قرارداد توسط موجر: اگر موجر شرایط قرارداد را نقض کند و به عنوان مثال، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

تخریب ملک

اگر موجر ملک را به حدی تخریب کند که استفاده از آن برای مستأجر غیرممکن شود، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

عدم ارائه خدمات ضروری

اگر موجر خدمات ضروری مانند آب، برق، گاز و یا سیستم گرمایشی و سرمایشی را به مستأجر ارائه ندهد، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

عدم رعایت شرایط قرارداد توسط موجر

اگر موجر شرایط قرارداد را نقض کند و به عنوان مثال، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

تغییر قوانین و مقررات

اگر قوانین و مقررات مربوط به اجاره تغییر کنند و این تغییرات باعث عدم توانایی مستأجر در استفاده از ملک شود، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

همچنین، در بعضی موارد، مستأجر باید از قبل به موجر اعلام کند که قصد فسخ قرارداد را دارد و زمان مشخصی را برای تخلیه ملک تعیین کند. به عنوان مثال، در برخی ایالت‌ها، مستأجر باید حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ قرارداد اعلام کند که قرارداد را نمی‌خواهد تمدید کند و موجر باید به مستأجر زمان کافی برای تخلیه ملک بدهد.

بنابراین، برای فسخ قرارداد توسط مستأجر، باید به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشید و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه رجوع کنید.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

چه مدت زمانی برای تخلیه ملک باید در نظر گرفت؟

مدت زمان لازم برای تخلیه ملک پس از فسخ قرارداد توسط مستأجر، حداقل یک ماه باید در نظر گرفته شود. این مدت زمان در برخی شرایط ممکن است بیشتر یا کمتر از یک ماه باشد.

در برخی موارد، اگر موجر به دلیل نقض شرایط قرارداد توسط خودش یا عدم ارائه خدمات ضروری، مستأجر مجبور به ترک ملک شود، می‌تواند از موجر خسارت بگیرد. این خسارت ممکن است شامل هزینه‌های جابه‌جایی، هزینه‌های اضافی برای پیدا کردن مسکن جدید و غیره باشد.

بنابراین، بهتر است در هنگام امضای قرارداد اجاره، شرایط مربوط به تخلیه ملک را با دقت بررسی کنید و در صورت نیاز با موجر در این زمینه توافق کنید. همچنین، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.