مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 به عوامل مختلفی بستگی دارد. امروزه به دلیل ساخت و سازهای ناموزون و غیر اصولی ساختمان ها، مدیریت کمیسیون شهرداری رسیدگی رسمی تخلفات ساختمانی را برعهده دارند. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از ارگان های اصلی شهر است. وظیفه آن نظم دهی بیش تر در ساختمان و سازهای شهری و شهرسازی می باشد. به طوری که اگر در این زمینه تخلفی صورت بگیرد با این تخلفات مقابله می کند. ممکن است در برخی مواقع ساختمانی بدون پروانه به طبقه های خود اضافه کند و یک طبقه دیگر را بدون مجوز بسازد. در این صورت کار او غیرقانونی محسوب می‌شود و با کمیسیون شهرداری روبرو خواهد شد.

مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 چند روز است؟

فهرست محتوا

شاید برایتان سوال پیش بیاد که مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 چند روز است! و یا اینکه کمیسیون ماده 100 چیست؟ ؛ در ابتدا در مورد موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد. اگر صاحب ملکی بدون کسب پروانه شروع به ساخت و ساز بکند در برابر قانون قرار می گیرد. وی به دلیل عدم پیروی از قانون توسط کمیسیون شهرداری جریمه می‌شود. البته برای پرداخت جریمه مدت معینی فرصت خواهد داشت.

مهلت پرداخت جريمه مقرر در آراي کميسيونهاي ماده 100 به صورتی تعیین می شود که افراد جریمه شده، بتوانند در مدت زمان تعیین شده به پرداخت جریمه خود بپردازند. در حالت کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ از سه عضو تشکیل شده است. این سه عضو شامل نماینده وزارت کشور،  عضو شورای اسلامی شهر و نماینده دادگستری می شود. اعضای کمیسیون در جهت نظم به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری تلاش می کنند.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰

برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای هر فرد سازنده از پیمانکار تا مالک به مدت ۱۰ روز مهلت داده می شود. کمیسیون با دریافت اعتراض، آن را به مرجع دیگر می فرستد؛ زیرا خود این کمیسیون مسئول رسیدگی به اعتراض وارد شده  نیست. شعبه دیگر کمیسیون شهرداری، اعتراض وارد شده را مورد بررسی قرار داده و این شکایت را تجدید نظر می کند. به طوری که اگر خلافی صورت گرفته باشد، عدالت برقرار می شود. البته در چنین شرایطی احتمال تجدید نظر برای کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار کم خواهد بود.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

در ادامه بحث مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100، پس از اعتراض اگر شرایط به نفع اعتراض کننده و صاحب ملک باشد مهلت اعتراض پس از تاریخ رای فعلی، سه ماه خواهد بود. به طوری که فرد می تواند در این سه ماه تعیین شده به اعتراضات خود علیه شهرداری بپردازد. برای افرادی که مقیم خارج هستند و در کشور دیگری زندگی می کنند، شرایط متفاوت است. اگر در میهن خود مشغول به ساخت و ساز و مدیریت از راه دور باشند این مهلت به صورت ۶ ماه در نظر گرفته شده است. به طوری که فرد بتواند در زمان کافی اعتراضات خود را بر علیه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری انجام دهد. فرد اعتراض کننده باید در نظر داشته باشد که اگر رای کمیسیون قطعی شود برای اعتراض خود باید به دیوان عدالت اداری برود. کل مدت زمان اعتراض برای او ۹۰ روز خواهد بود. البته در هر ماه 30 روز محاسبه می شود.

اگر فرد شاکی بداند که اعتراض او به نتیجه نخواهد رسید و موجب زیان او و هدر رفتن وقتش خواهد شد، باید از تجدید نظر بدوی در دیوان عدالت جلوگیری کند تا مانع وارد شدن زیان به خود شود.

اثر عدم پرداخت جریمه ماده ۱۰۰

با توجه به اینکه وکلای شهرداری از تخصص و تجربه خاصی برخوردار هستند اگر ذینفعان از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ خودداری کنند طبق تبصره ۲ قانون شهرداری، کمیسیون شهرداری تقاضای تخریب ساختمان را صادر می کند. اگر جریمه تعیین شده به شهرداری پرداخت نشود ولی ساختمان، پروانه ساخت داشته باشد، طبق تبصره ۴ و ۵ قانون برگه پایان کار در صورت عدم پرداخت، جریمه برای ساختمان صادر نخواهد شد. در صورتی که برگه پایان کار از سوی شهرداری برای ساختمان مسکونی یا اداری صادر نشود ساخت و ساز بنا متوقف خواهد شد تا هنگامی که جریمه به طور کامل پرداخت شود. در این شرایط شهرداری تمام مطالبات و خواسته های خود را تنظیم می کند تا از طریق قانون پیگیری شود. هنگامی که تمام خواسته ها و مطالبات شهرداری دریافت نشود و به طور کامل صورت نگیرد، شهرداری از صدور برگه پایان کار برای ساختمان امتناع خواهد کرد.

برای اینکه بتوانید پس از اتمام ساخت و ساز ساختمان برگه پایان کار را دریافت کنید باید تمام مطالبات شهرداری را به درستی انجام دهید و قانون های مختلف شهرداری در زمینه ساخت و ساز را رعایت کنید. به طوری که در صورت اصولی بودن سازه خود بتوانید برگه پایان کار را از شهرداری دریافت کنید.

 ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه شهرداری

در ادامه موضوع مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100، اگر ذینفع از پرداخت جریمه ماده خودداری کند، بر اساس ذیل تبصره ۲ جریمه مسکونی و ذیل تبصره ۳ جریمه تجاری شهرداری با برگشت پرونده به کمیسیون، تقاضای تخریب بنا و یا ساختمان تجاری را ثبت خواهد کرد. تقاضای تخریب بنا از سوی کمیسیون شهرداری هنگامی صورت می گیرد که ساختمان ها دارای پروانه ساخت نباشند و به صورت غیرقانونی ساخته شوند. طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ کمیسیون شهرداری قوه قضاییه، اگر ساختمانی که دارای پرونده ساخت باشد را نمی تواند به دلیل عدم پرداخت جریمه تخریب کند. طبق ماده ۱۰۰ شهرداری که منجر به صدور رای جریمه است اگر صاحب ملک جریمه خود را پرداخت نکرده باشد هیچ مجازات کیفری و جزایی در انتظار او نخواهد بود و تنها ساختمان آن را تخریب خواهند کرد.

مهلت های مقرر قانونی در جریان رسیدگی در کمیسیون ماده 100

  • مهلت مامور شهرداری پس از تعطیلی محل، جهت اطلاع موضوع تخلف به کمیسیون ماده که در این هنگام شهرداری موضوع تخلف شده را برای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به طور کامل شرح می دهد.
  • مهلت حق دفاع در کمیسیون ماده ۱۰۰ که در این هنگام فرد برای اینکه بتواند از حق خود دفاع کند نیازمند مهلت خواهد بود.
  • نحوه بررسی مهلت قانونی از روز اطلاع کمیسیون ماده ۱۰۰ تا روز اقدام.
  • مهلت برای تشکیل جلسه و گرفتن تصمیم در کمیسیون ماده ۱۰۰ تا بتوان با توجه به شرایط در مهلت تعیین شده یک تصمیم درست گرفت.
  • مهلت گرفتن برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تا فرد اعتراض کننده بتواند در مدت زمان کافی اعتراضات خود را به دیوان عدالت اداری صادر کند.
  • مهلت اعتراض برای رای کمیسیون و تغییر نظر از دیوان عدالت اداری که در این شرایط فرد باید مهلت داشته باشد تا بتواند اعتراضات خود را بر علیه رای کمیسیون صادر کند.

این مهلت برای افرادی که در خارج از ایران زندگی می کنند و در ایران مشغول به ساخت و ساز ساختمان اداری و یا ساختن بنا متغیر است. در مطالب فوق مدت زمان برای اعتراض این افراد بیان شده است.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

تخریب و جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ماده ۱۰۰ کمیسیون شهرداری قوانینی را تعیین کرده است که در صورت عدم رعایت قوانین و تخلف حکم تخریب بنا و جریمه در انتظار وی خواهد بود.  طبق مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 و قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، املاک و زمین ها قبل از انجام هرگونه ساختمان سازی و تفکیک زمین، مکلف هستند حتماً ابتدا پروانه ساخت از شهرداری دریافت کنند. اگر شهرداری زمین ها را جهت ساخت و ساز مناسب نداند به هیچ عنوان اجازه ساخت و ساز در آن منطقه را نمی دهد و ساختن ساختمان در این اراضی مخالف با قوانین شهرداری خواهد بود.

افرادی که حکم تخریب به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را دریافت کرده اند برای جلوگیری از ضرر به وکیل روی می‌آورند. اگر طبق مطالب بالا خلاف آن عمل شود باید در انتظار تخریب بنای خود باشند. در شرایطی که ساختمان به صورت غیر قانونی ساخته شود حتی گرفتن وکیل هم جهت پیشبرد کارهای قانونی منجر به صدور رای به نفع شما نخواهد شد؛ زیرا ساخت بنا بر خلاف قوانین ماده ۱۰۰صورت گرفته است. با این وجود اگر قصد ساخت و ساز ساختمان را دارید باید تمامی نکات را در نظر بگیرید. در غیر این صورت با مشکلات بعد از آن مواجه خواهید شد؛ زیرا عدم رعایت قوانین شهرداری پیگرد قانونی دارد.