شرایط تملک اراضی و املاک توسط دولت|ملکبانان

شرایط تملک اراضی و املاک توسط دولت|ملکبانان

در مواردی جهت رفع نیازهای عمومی و خدمترسانی به مردم، قانونگذار به دولت و شرکتها و موسسات دولتی اجازه داده مطابق قانون اقدام به تملک املاک اشخاص حقیقی و حقوقی نمایند. دراین گفتار در خصوص این شرایط توضیحاتی ارائه خواهیم داد. شرایط اساسی صحت معاملات مطابق ماده 190 ق.م...
معیار های تعین اجرت المثل اراضی تملک شده توسط دولت|ملکبانان

معیار های تعین اجرت المثل اراضی تملک شده توسط دولت|ملکبانان

معمولاً در تعیین اجرت المثل اراضی تملک شده توسط دولت، فاکتورهای مؤثر باید به دو دسته تقسیم شوند؛ فاکتورهای منطقه ای یا محلّی و فاکتورهای فرا منطقه ای. فاکتورهای منطقه‌ ای یا محلّی در این قسمت به بررسی فاکتورهای منطقه‌ای یا محلی در تعیین اجرت‌ المثل املاک و اراضی می‌...
نمونه لایحه دفاعیه تایید صحت معامله|ملکبانان

نمونه لایحه دفاعیه تایید صحت معامله|ملکبانان

ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی محاکم عمومی…سلام علیکم… با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعویآقای خانمموضوع کلاسه پرونده…. بتاریخ رسیدگی….. ساعت……. بخواسته: تأیید صحت...
نمونه لایحه ابطال سند پلاک ثبتی|ملکبانان

نمونه لایحه ابطال سند پلاک ثبتی|ملکبانان

ریاست محترم شعبه ….. دادگاه حقوقی محاکم عمومی….. سلام علیکم – با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعــوی آقای / خانم……….. موضوع کلاسه پرونده………. . . تاریخ...
تصرف در مشاعات ساختمان|ملکبانان

تصرف در مشاعات ساختمان|ملکبانان

یکی از موضوعاتی که بسیار در مورد آن شنیده‌ایم و شاید سبب درگیری و ایجاد اختلاف بین ساکنین یک ساختمان شده باشد مسئله مربوط به مشاعات ساختمانی است. در برخی مواردی ممکن است یکی از ساکنین از قسمت های مشاع به صورت شخصی استفاده کند که موجب اعتراض بقیه‌ی اعضای ساختمان شود....