اوقافی

پرس و پاسخاوقافی
سیدحمیدهاشمی 9 ماه قبل

چند قطعه زمین را در سال 1391 بایت مانده حساب از فردی در رباط کریم استان تهران با مبایعه نامه و وکالت در دفتر اسناد رسمی خریداری نمودم که به تازگی متوجه شدم زمین ها اوقافی بوده و فروشنده نیز در قرارداد فقط حقوق اعیانی زمین را فروخته است و حال قصد طرح دعوی حقوقی را در دادگاه دارم به دلایل ذیل :1) براساس مفاد مبایعه نامه زمین ها از سال 1391 تحویل این جانب نگردیده که قصد دریافت اصل ثمن معامله و خسارت تأخیر را دارم .2) براساس اطلاعات سایت شما، درهنگام فروش اعیان ملک اوقافی، فروشنده می بایستی با ارائه مدارک و مستندات ملک اوقافی و همچنین معرفی متولی ملک اوقافی، زمینه تهیه اجاره نامچه فیمابین متولی و خریدار جدید را مهیا کند تا خریدار بتواند از اعیان ملک استفاده نماید که در این مورد(نه در زمینه اطلاع رسانی به خریدار و هم ارائه مدارک و مستندات اوقافی بودن) نیز فروشنده هیج اقدامی تاکنون انجام نداده است. حال سوال این است آیا این دومورد برای طرح دعوی حقوقی و کسب نتیجه در دادگاه کفایت می کند؟دوما این که بنظر شما آیا نکات دیگری هم وجود دارد که بتوانم دردادگاه حقوقی به آنها استناد کنم؟سوما این که آیا امکان طرح دعوی کیفری نیز در این پرونده وجود دارد؟