انواع خیارات در معامله ملکی|ملکبانان

انواع خیارات در معامله ملکی|ملکبانان

در معاملات ملکی طرفین معامله موظف هستند که به تعهداتشان نسبت به یکدیگر عمل کنند. یکی از تعهداتی که برای هر کدام از طرفین در نظر گرفته می‌شود شناخت انواع خیارات در معامله ملکی و عمل به آن‌ها خواهد بود. چون در صورتی که فرد بخواهد معامله ملکی را فسخ کرده یا در تعهداتش...
آشنایی با خیارات معاملات|ملکبانان

آشنایی با خیارات معاملات|ملکبانان

می‌دانید که در قانون برای فسخ عقود لازم که نمی‌توان آنها را بر هم زد، شرایطی در نظر گرفته شده که به آنها خیار فسخ گفته می‌شود. در این مقاله به برخی ضوبط حقوقی مربوط به این مسئله خواهیم پرداخت. حق فسخ در معامله در حقیقت انحلال یک‌طرفه قرارداد و تعهد توسط یکی از طرفین...