تغییر در نمای بیرونی آپارتمان در مجتمع ممنوع!|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

تغییر در نمای بیرونی آپارتمان در مجتمع ممنوع!|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

تقریباً هیچ‌کدام از قوانین زندگی در یک‌خانه شخصی یا به‌اصطلاح ویلایی بازندگی در آپارتمان یکسان نیست. صاحبان و ساکنان خانه‌های ویلایی برای ایجاد تغییرات در محل زندگی خود نیازمند اجماع نظر با هیچ‌کس نبوده و درصورتی‌که تصمیم آن‌ها برای تغییر در ظاهر یا درون ساختمان با...