جرم ساخت ویلای غیر مجاز در باغ ها| ملکبانان- وکیل فرشته محمد حسینی

جرم ساخت ویلای غیر مجاز در باغ ها| ملکبانان- وکیل فرشته محمد حسینی

افزایش شهرنشینی و آپارتمان نشینی و خستگی های مفرط از آن موجب شده که بسیاری در فکر محلی برای گذراندن اوقات فراغت در محله ای بکر و خوش آب و هوا باشند؛ امروزه روستاها به دلیل هوای پاک و دلنشینی که دارند مقصد مناسبی برای شهرنشینان است تا ایام تعطیل را در آنجا سر کنند.میل...