مالکیت اختصاصی و مشترک | ملکبانان |وکیل فرشته محمد حسینی

مالکیت اختصاصی و مشترک | ملکبانان |وکیل فرشته محمد حسینی

🔻مالکیت در آپارتمان های مختلف و یا یک ساختمان شامل دو قسمت است: ۱- مالکیت قسمتهای اختصاصی۲- مالکیت قسمتهای مشترک یا مشاعی 🔹طبق ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند...
صورت مجلس تفکیکی چیست؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

صورت مجلس تفکیکی چیست؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

 صورت مجلس تفکیکی  با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک صورت مجلس تفکیکی تهیه میشود. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها...
محل سکونت زوجین در قانون چگونه تععین می شود؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

محل سکونت زوجین در قانون چگونه تععین می شود؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

نحوه تعیین محل سکونت زوجین : زن باید در منزلی که شوهر برای او تعیین می کند سکونت نماید مگر اینکه مرد به زن اختیار و حق تعیین منزل داده باشد. (ماده ۱۱۱۴ق.م). در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود دادگاه تعیین تکلیف...
چطور می توان چک صیادی را استعلام گرفت؟|نحوه استعلام چک صیاد با کد ملی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

چطور می توان چک صیادی را استعلام گرفت؟|نحوه استعلام چک صیاد با کد ملی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

متقاضیان برای دریافت استعلام چک ها و اعتبار سنجی دارندگان این دسته چک ها از سه روش می توانند استفاده کنند که به ترتیب شامل استعلام از طریق پیامک ، از طریق سامانه مربوطه و در نهایت از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن مربوط به این سامانه با...
عرصه و اعیان چیست؟| همه چیز درمورد عرصه و اعیان|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

عرصه و اعیان چیست؟| همه چیز درمورد عرصه و اعیان|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

عرصه و اعیان در قراردادهای ملکی و اسناد ساختمانی، موضوعی پرتکرار است. منظور از عرصه همان زمین و اعیان به‌معنی ساختمان است. با این تقاسیر هر آپارتمانی که بر روی زمین قرار دارد، اعیان در نظر گرفته می‌شود. باتوجه به مجوزهای ساختمانی، عرصه و اعیان هرکدام کاربردهای مختلفی...