آشنایی با ماده ۳۴ قانون ثبت و عقد رهن|ملکبانان

آشنایی با ماده ۳۴ قانون ثبت و عقد رهن|ملکبانان

اغلب مردم هنگام معاملات تا حدودی با معامله اموال منقول و غیر منقول آشنایی دارند. آنها به احتمال زیاد واژه هایی مانند معاملات رهنی، حق استرداد و شرطی کمتر شنیده اند. معمولا زمانی که وارد چنین معاملاتی می شوند، ممکن است با چالش ها و مشکلاتی روبه رو شوند. این معامله ها...
اعتبار مبایعه نامه بنگاهی|ملکبانان

اعتبار مبایعه نامه بنگاهی|ملکبانان

در این مقاله به میزان اعتبار مبایعه نامه منعقد شده میان طرفین معامله، در خرید و فروش اموال و املاک به عنوان یک سند عادی می پردازیم و شرایط اعتبار و عدم اعتبار این سند را شرح خواهیم داد. تعریف مبایعه نامه مبایعه نامه سندی مکتوب و نوشته است که در آن طرفین معامله ی خرید...
ابطال مبایعه نامه شخص فوت شده|ملکبانان

ابطال مبایعه نامه شخص فوت شده|ملکبانان

کلیه قراردادها اعم از (معین، نامعین، لازم، جایز) تا زمان اتمام قراردادها معتبر می باشند .لکن سوال مهمی که ذهن ما را مشغول می نماید این است که آیا درصورت فوت یکی از طرفین قرارداد یا هر دو طرف ، اعتبار آن از بین می رود یا خیر؟ پاسخ به این سوال بصورت قطعی و مختصر صحیح...
نکات طلایی در مورد معاملات املاک|ملکبانان

نکات طلایی در مورد معاملات املاک|ملکبانان

در این نوشتار به نکات مهم در خصوص نحوه انجام معاملات ملکی و چگونگی بررسی اسناد مالکیت مربوط به ملک و توجه به شرایط مختلف قرارداد خرید و فروش ملک، خواهیم پرداخت. توجه به اصالت سند مالکیت و هویت مالک یکی از نکات بسیار مهم در انعقاد قراردادهای معامله ملکی ، توجه به سند...
نکات مهم در قولنامه فروش|ملکبانان

نکات مهم در قولنامه فروش|ملکبانان

در این مقاله بر آنیم به توضیح و شرح نکات مهمی که می بایست در نگارش قولنامه‌های فروش اموال منقول و غیرمنقول به آنها توجه شود، خواهیم پرداخت. دقت در وارد کردن اطلاعات هویتی طرفین معامله یکی از مهم‌ترین نکاتی که می بایست در انعقاد و نگارش یک قولنامه صحیح و معتبر به آن...