قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ملکبانان

قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ملکبانان

قانون-اصلاح-ماده-۲۴۱-لایحه-قانونی-اصلاح-قسمتی-از-قانون-تجارت_ملکباناندریافت مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ ماده‌ واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ به‌ شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: ماده۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت...
‌قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی|ملکبانان

‌قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی|ملکبانان

‌قانون-مجازات-خودداری-از-کمک-به-مصدومین-و-رفع-مخاطرات-جانی_ملکباناندریافت ‌ماده واحده –۱ – هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن...
قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی|ملکبانان

قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی|ملکبانان

قانون-اصلاح-موادی-از-قانون-حمایت-از-توسعه-صنایع-پایین‌دستی-نفت-خام-و-میعانات-گازی-با-استفاده-از-سرمایه‌گذاری-مردمی_ملکباناندریافت ماده۱ـ در بند «الف» ماده (۱) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت­ خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴...
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم|ملکبانان

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم|ملکبانان

قانون-مبارزه-با-تأمین-مالی-تروریسم_ملکباناندریافت مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۴ماده۱ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی،...
مشاوره حقوقی ملکی مشهد|ملکبانان

مشاوره حقوقی ملکی مشهد|ملکبانان

مشاوره حقوقی در حوزه ملک یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بخش های دانش حقوق میباشد. امروزه در مشهد با توجه به این که قیمت املاک بسیار بالا رفته، به تبع معاملات در این زمینه نیز دارای خطرات بسیار زیادی هست که بدون اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به این مسائل دامی هست که هر...