اجاره به شرط تملیک|ملکبانان

اجاره به شرط تملیک|ملکبانان

اجاره به شرط تملیک یکی از قرارداد‌های‌ مهم و پر‌کاربرد است که دارای چالش‌های حقوقی زیادی است. اجاره به شرط تملیک نوعی تعهد و اثر فرعی است که به عنوان شرط در عقد قرارداد تعیین می‌شود. در نتیجه بهتر است قبل از هر اقدام در تنظیم و انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک از...
آیا پلمپ ملک مشاع امکان پذیر است؟|ملکبانان

آیا پلمپ ملک مشاع امکان پذیر است؟|ملکبانان

مال مشاع یا ملک مشاع، اموالی محسوب می شود که مالکیت آن بر عهده چندین نفر مختلف می باشد. ماده 571 قوانین مدنی کشور ایران به صورت کامل به ملک مشاع می پردازد. در این ماده زوایای مختلفی از ملک مشاع مورد بررسی قرار گرفته است. آن ملکی که از ارث یک فرد فوت شده به فرزندانش می...
وکیل متخصص در خصوص تغییر کاربری اراضی|ملکبانان

وکیل متخصص در خصوص تغییر کاربری اراضی|ملکبانان

برای اینکه اهمیت وکیل تغییر کاربری اراضی واضح تر باشد از یک مثال شروع می کنیم. فرض کنید یک شخص زمین دار زراعی می خواهد اقدام به ساخت و ساز کرده و امتیازات برق، آب و گاز دریافت نماید. حال ساخت و ساز او زمانی رویه قانونی را طی می کند که در ابتدا بتواند کاربری زمین را از...
تخلیه پیش از موعد ملک|ملکبانان

تخلیه پیش از موعد ملک|ملکبانان

یکی از موضوعات مهمی که موجر و مستاجر معمولا اطلاعات لازم را نسبت به آن ندارند، تعریف قرارداد اجاره است. قرارداد اجاره بدین معناست که یکی از طرفین به واسطه پرداخت مبلغی به طرف دیگر طبق توافقات انجام شده، صاحب منافع ملک خواهد شد. موجر نیز موظف است طبق قوانین کل کشور به...
بهترین راه برای تخلیه ملک|ملکبانان

بهترین راه برای تخلیه ملک|ملکبانان

قوانین تخلیه ملک، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی هستند که درباره روابط مستاجر و مالک در زمینه اجاره ملک تنظیم شده ‌اند. این قوانین شامل مفاد و ضوابطی می شود که برای حفظ حقوق طرفین، تعیین شرایط تخلیه مستاجران از ملک و ارائه راه ‌حل های قانونی جهت حل اختلافات میان طرفین،...