قوانین و مصوبات مقالات

دادخواست اعلام بطلان تقسيم حصه مشاع|ملکبانان

دادخواست اعلام بطلان تقسيم حصه مشاع مشخصات طرفین خواهان: مشخصات احد از شرک خوانده: مشخصات احد از شرکا اوکیل یا...
Read More
قوانین و مصوبات مقالات

نمونه دادخواست مطالبه ارش|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب مشخصات طرفین خواهان: مشخصات خریدار کالای معیوب خوانده: مشخصات فروشنده کالای معیوب وکیل یا...
Read More
مقالات

نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره|ملکبانان

نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره به علت عدم تعيين عوض مشخصات طرفین خواهان: مشخصات موجر خوانده: مشخصات مستأجر وکیل یا...
Read More
مقالات

نمونه دادخواست مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه خسارت با جلی نظر کارشناس- منع مستاجر از انجام کار رقابتی ممنوع
Read More
قوانین و مصوبات مقالات

نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل یا پرداخت عوض|ملکبانان

نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل / پرداخت عوضمبیع تلف شده قبل از تسلیم آن (ضمان معاوضی) مشخصات طرفین خواهان:...
Read More
مقالات

اسناد منجز و معلق|ملکبانان

موضوعاتي كه در سند نوشته مي شود يا منجز و بدون قيد و شرط است يا مشروط و معلق مطابق...
Read More
مقالات

انعقاد قراردادهاي تشريفاتي در محيط الكترونيكي

بطور كلي، منظور از قرارداد تشريفاتي قراردادي است كه بنابر حكم قانون يا توافق طرفين لازمه صحت و انعقاد آن...
Read More
مقالات

اسناد و اقسام آن|ملکبانان

مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد...
Read More
مقالات

الزام به اخذ پایان کار|ملکبانان

اخذ گواهی پایان کار یکی از مهم ‌ترین مراحل اداری بعد از اتمام کار ساختمان است. گواهی پایان کار به سندی...
Read More
قوانین و مصوبات مقالات

نمونه دادخواست خلع ید|ملکبانان

دادخواست خلع ید مشخصات طرفین خواهان: مشخصات مالک خواهان: مشخصات غاصب وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل تعبين خواسته: خلع...
Read More
قوانین و مصوبات مقالات

دادخواست مطالبه تتمه ثمن معامله|ملکبانان

دادخواست مطالبه تتمه ثمن معامله با خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی بدواً صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته مشخصات...
Read More
مقالات

سهم هر یک از طرفین در مشارکت در ساخت|ملکبانان

تعیین سهم‌الشراکه یکی از اصلی‌ترین مواردی است که مالک و سازنده باید روی آن توافق کنند. اگر هر دو طرف...
Read More
مقالات

چرا مشارکت در ساخت؟|ملکبانان

فواید زیادی برای اجرایی کردن تصمیم مشارکت در ساخت بر شمرده می‎شود که مهم‎ترین آن‎ها شامل بالا رفتن ارزش ملک...
Read More
مقالات

تعهدات طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت|ملکبانان

تعهدات مالک در مورد مالک زمین بارزترین موضوعی که در نگاه اول به چشم می آید این است که به...
Read More
مقالات

نکات لازم در مورد قرارداد مشارکت در ساخت|ملکبانان

با توجه به اینکه زمین‌ها دیگر به صورت تک واحدی و خانه‌های حیات دار ساخته نمی‌شوند؛ کسانی که قصد ساخت...
Read More
قوانین و مصوبات مقالات

نمونه دادخواست مطالبه ثمن از بایع و ضامن|ملکبانان

دادخواست مطالبه ثمن از بایع (خریدا اول) و ضامن ثمن به نحو تضامنی مشخصات طرفین خواهان: مشخصات خریدار دوم خواندگان:۱-...
Read More
قوانین و مصوبات مقالات

دادخوست مطالبه خسارت از واهب|ملکبانان

دادخوست مطالبه خسارت از واهب به علت غصبی بودن موهوبه مشخصات طرفین خواهان: مشخصات متهب خواندگان: 1- مشخصات واهب (غاصب)...
Read More
قوانین و مصوبات مقالات

نمونه دادخواست ابطال معامله|ملکبانان

دادخواست وکیل فروشنده به منظور ابطال معامله به علت جهل و ابهام در مبیع مشخصات طرفین خواهان: مشخصات فروشنده (بایع)...
Read More
قوانین و مصوبات مقالات

نمونه دادخواست ایفای ناروا|ملکبانان

دادخواست ایفای ناروا از سوی ضامن و رجوع به مضنون عنه به علت صدور حکم اعسار/ورشکستگی مضمون له (سابق) مشخصات...
Read More
قوانین و مصوبات مقالات

نمونه دادخواست رجوع واهب از باقیمانده عین موهوبه|ملکبانان

دادخواست تأیید و تنفیذ رجوع واهب از باقیمانده عین موهوبه مشخصات طرفین خواهان: مشخصات واهب خوانده: مشخصات متهب مشخصات وکیل...
Read More
1 2 3 12