نحوه پر کردن سفته ضمانت|ملکبانان

نحوه پر کردن سفته ضمانت|ملکبانان

حتما تا کنون نام سفته به گوشتان رسیده است. اگر می‌خواهید بدانید سفته چیست و نحوه نوشتن سفته با رعایت مسائل حقوقی به چه صورت است، با ما همراه شوید. یکی از روش‌های متداول در داد و ستدهای تجاری و ضمانت برای انجام تعهدات، نوشتن سفته و تسلیم آن توسط فرد تعهد کننده است. از...
سفته ضمانت حسن انجام کار چیست و چطور باید آن را پر کرد؟| اموزش تصویری نوشتن سفته ضمانت|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

سفته ضمانت حسن انجام کار چیست و چطور باید آن را پر کرد؟| اموزش تصویری نوشتن سفته ضمانت|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

سفته قبل از هر چیز به توضیح مختصری در مورد اینکه به طور کلی سفته چیست می پردازیم. سفته یکی از اسناد ضمانتی است که شخص متعهد ملزم می گردد تا درصورت امضا و زدن اثر انگشت مبلغ مشخصی را که در آن مشخصص گردیده در تاریخ مشخصی به بستانکار تسلیم نماید و از نظر حقوقی...