تاثیر سند رسمی در تصرف عدوانی|ملکبانان

تاثیر سند رسمی در تصرف عدوانی|ملکبانان

دعوی تصرف عدوانی از جمله دعاوی ملکی محسوب میگردد که در موارد عدیده یک دعوی حقوقی است . با این وجود در مواردی نیز جنبه کیفری پیدا میکند.هر گاه متصرفات فعلی در یک ملک بدون توجه به خواست و رضایت متصرف قبلی صورت گیرد ، دعوی تصرف عدوانی تحقق می یابد و میتواند در محاکم...
ابطال سند رسمی انتقال|ملکبانان

ابطال سند رسمی انتقال|ملکبانان

تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. و پس از آنکه به امضای طرفین رسید. خلاصه ی معامله به اداره ی ثبت اسناد و املاک ، ارسال می شود تا در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک انتقال مالکیت ثبت شود. طرح دعوی ابطال سند رسمی دعوی ابطال سند رسمی...
اسناد و اقسام آن|ملکبانان

اسناد و اقسام آن|ملکبانان

مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي....
معامله معارض|در فروش ملک به دو نفر تکلیف چیست؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

معامله معارض|در فروش ملک به دو نفر تکلیف چیست؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

معامله معارض یا فروش ملک به دو یا چند نفر که یکی از جرائم تعزیری است که در قانون ثبت جرم انگاری شده است . در نوشته وکیل ملکی به اواع دعاوی که از املاک ناشی می شود پرداخته ایم .شاید برای شما یا اطرافیانتان اتفاق افتاده باشد ملکی ( زمین ، خانه ، باغ ) یا...
الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

انجام هرگونه عملیات ساختمانی، اعم از احداث یا غیر از آن، در خصوص املاک واقع در محدوده شهری، مستلزم صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری می باشد. انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه، منجر به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد....