موانع الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟| ملکبانان

موانع الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟| ملکبانان

هنگامی که شخصی به عنوان فروشنده ملک خود را می فروشد مطابق قانون ثبت ملزم است سند رسمی انتقال را به نام خریدار جدید تنظیم نماید. عبارت دیگر، یکی از تعهدات قانونی و مهم فروشنده تنظیم سند رسمی به نام خریدار است تازمانی که سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی به نام خریدار...
تنظیم سند رسمی با استفاده از وکیل|ملکبانان

تنظیم سند رسمی با استفاده از وکیل|ملکبانان

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مشکلاتی میباشد که حجم زیادی از دعاوی دادگاه ها را تشکیل میدهد. خوانده این دعوا خریداری است که مالی را از فروشنده خریده است و طبق توافقات فی ما بین آنها تمام یا قسمتی از قیمت مال را پرداخت کرده است اما فروشنده به هر دلیلی از انتقال...
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی|ملکبانان

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی|ملکبانان

در این نوشتار به بررسی چند نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو خواهیم پرداخت. به طور کلی برای صدور این رای، مدعی به عنوان خواهان باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت خوانده در دادگاه عمومی و حقوقی طرح نماید. هنگامی که در یک مبایعه نامه مال غیر...
چگونگی تبدیل سند عادی به سند رسمی| ملکبانان

چگونگی تبدیل سند عادی به سند رسمی| ملکبانان

در واژه سند به معنای مستند سازی از اطلاعات، اظهارات و… یک موقعیت مشخص است. سند میتواند یک قرارداد ملکی، اظهارنامه، شهادتنامه و یا سند ملکی باشد. یکی از موضوعات قانونی که افراد زیادی به آن میپردازند، تبدیل سند عادی به رسمی است. بر اساس قوانین کشور عزیزمان ایران، سند...
سند زدن با وکالت بلاعزل|ملکبانان

سند زدن با وکالت بلاعزل|ملکبانان

ممکن است برای شما هم پیش آید که مجبور به سند زدن با وکالت بلاعزل مربوط به یکی از معاملات خود شوید. در این صورت می بایست نکاتی را مدنظر قرار دهید تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوید. به همین منظور در این برگ نوشته ضمن تشریح کامل این موضوع به ارائه نکاتی حائز اهمیت در...