آشنایی با سند مالکیت معارض|ملکبانان

آشنایی با سند مالکیت معارض|ملکبانان

سند مالکیت معارض در جمهوری اسلامی ایران به معنای یک سند مالکیت جدید است که به تاخیر افتاده و در تاریخ بعد از صدور سند مالکیت اصلی صادر می‌شود. این سند جدید صادر می‌شود به دلیل وجود تعارض یا اختلاف بین دو سند مالکیت ملک که نسبت به اصل ملک یا نسبت به حدود یا حقوق...
آشنایی با انواع سند مالکیت|ملکبانان

آشنایی با انواع سند مالکیت|ملکبانان

در حال حاضر شاهد افزایش میزان جمعیت، گستردگی شهرها و در پی آن نیز افزایش املاک و ساختمان ها هستیم. این مسئله سبب شده که مالکیت این املاک و مستغلات به شکلی قانونی و دقیق، اهمیت ویژه ای پیدا کند. در واقع داشتن سند رسمی برای املاک، بیشتر با هدف حفظ مالکیت و سهولت در نقل...
اصلاح متراژ ملک در سند مالکیت بدون داشتن معارض|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

اصلاح متراژ ملک در سند مالکیت بدون داشتن معارض|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

بطال یا اصلاح سند در هیئت نظارت گرچه اصولا اسناد مالکیت معتبر و محتوای آن ها بدون خدشه می باشد ولی این اصل استنثنائاتی دارد و گاهی ممکن است بنا به برخی دلایل نیاز به اصلاح یا ابطال سند می باشد. حال این اصلاح و ابطال سند بسته به مورد یا به حکم دادگاه صورت می...