آشنایی با انواع سند مالکیت|ملکبانان

آشنایی با انواع سند مالکیت|ملکبانان

در حال حاضر شاهد افزایش میزان جمعیت، گستردگی شهرها و در پی آن نیز افزایش املاک و ساختمان ها هستیم. این مسئله سبب شده که مالکیت این املاک و مستغلات به شکلی قانونی و دقیق، اهمیت ویژه ای پیدا کند. در واقع داشتن سند رسمی برای املاک، بیشتر با هدف حفظ مالکیت و سهولت در نقل...
اصلاح متراژ ملک در سند مالکیت بدون داشتن معارض|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

اصلاح متراژ ملک در سند مالکیت بدون داشتن معارض|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

بطال یا اصلاح سند در هیئت نظارت گرچه اصولا اسناد مالکیت معتبر و محتوای آن ها بدون خدشه می باشد ولی این اصل استنثنائاتی دارد و گاهی ممکن است بنا به برخی دلایل نیاز به اصلاح یا ابطال سند می باشد. حال این اصلاح و ابطال سند بسته به مورد یا به حکم دادگاه صورت می...