انچه باید از قرارداد مشارکت در ساخت بدانید|ملکبانان

انچه باید از قرارداد مشارکت در ساخت بدانید|ملکبانان

قرارداد مشارکت در ساخت از جمله قراردادهایی است که دارای پیچیدگی‌های حقوقی خاصی می‌باشد. اهمیت این قرارداد به اندازه‌ای است که هر گونه اشتباهی در آن، خسارات جبران‌ناپذیری را از خود بر جای خواهد گذاشت. در این نوشتار مهم‌‌ترین نکات در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت ذکر و در...
تعهدات طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت|ملکبانان

تعهدات طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت|ملکبانان

تعهدات مالک در مورد مالک زمین بارزترین موضوعی که در نگاه اول به چشم می آید این است که به نظر نمی رسد.وی تعهدی اصلی تر و مهم تر از تسلیم و اقباض زمین به مجری طرح داشته باشد و در واقع با توجه به ذات این عقد می توان گفت نه تنها هیچ شرطی که بر خلاف این موضوع باشد، صحیح...