یکی از چالش برانگیزترین اقداماتی که یک مالک می تواند علیه مستاجر انجام دهد. این است که حکم یا دستور تخلیه ملک را از مراجع قضایی دریافت نماید و به اجرا بگذارد. وکیل اعتراض به حکم تخلیه در این خصوص به یاری مستاجر می آید تا بتواند از حقوق قانونی او دفاع نماید البته وکیل اعتراض به حکم تخلیه زمانی می تواند از حقوق مستاجر دفاع کند که ادله قانونی علیه موجر وجود داشته باشد. در هر حال بهتر است در صورت مواجهه با چنین حکم یا دستوری هر چه سریعتر به وکیل ملکی مراجعه نمایید تا بتوانید مانع اجرای حکم یا دستور شوید. این مقوله را در ادامه تشریح می کنیم.

چه زمانی می توان حکم تخلیه گرفت؟

مهمترین نکته ای که در خصوص این مبحث وجود دارد این است که موجر باید ادله قانونی برای دریافت حکم تخلیه داشته باشد. در غیر این صورت نمی تواند مستاجر را ملزم به تخلیه ملک نماید. دلایل و شرایطی که موجر می تواند برای دریافت حکم تخلیه به آن ها اشاره نماید با دلایل و مستندات دریافت دستور تخلیه متفاوت است.

مستندات حکم تخلیه

عدم اجرای تعهدات مقرر در اجاره نامه توسط مستاجر همانند زمانی که موجر شرط کرده است تعداد اعضای خانواده نباید از سه نفر بیشتر باشد. اما بعدا معلوم می شود که اعضای آن ها بیشتر است.
انجام اقدامات غیرقانونی که به ملک استیجاری وابسته است. همانند زمانی که ملک را به فاحشه خانه یا قمار خانه تبدیل نماید.
مستاجر به مدت سه ماه حاضر به پرداخت اجاره بها نباشد. که البته اگر این موضوع ناشی از عدم توانایی مالی مستاجر باشد. مراجع قضایی از موجر درخواست می کنند تا اندکی مسالمت نماید.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی


اجاره ملک به شخص دیگر توسط مستاجر بدون اخذ اجازه برای این کار از موجر
در شرایط فوق نمی توان دستور تخلیه گرفت چرا که بررسی این موارد نیازمند زمان و دریافت نوبت برای رسیدگی است. اما اگر مدت اجاره نامه به اتمام رسیده باشد. و مستاجر حاضر به تخلیه ملک نباشد. با توجه به اینکه خلاف این مسئله اثبات نشده است می توان دستور تخلیه گرفت. لازم است در خصوص موارد فوق شرایط صحت قرار داد اجاره نیز مورد توجه واقع شده باشد.

نحوه‌ اعتراض به حکم تخلیه

شما می توانید به حکم صادره از جانب مرجع قضایی اعتراض نمایید. مشروط بر اینکه ادله قانونی برای اثبات ادعای خود را داشته باشید. اعتراض به حکم تخلیه تابع قوانین تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی است. بنابراین به مدت بیست روز از صدور حکم زمان دارید. تا نسبت به جمع آوری ادله و درخواست تجدیدنظرخواهی اقدام کنید. قطعاً مراجعه به وکیل اعتراض به حکم تخلیه در این موارد بهترین و هوشمندانه ترین کار ممکن توسط شهروندان است.

اگر درخواست شما برای اعتراض به حکم تخلیه مورد پذیرش واقع نشود. یا کلاً قصد اعتراض نداشته باشید یا اینکه درخواست شما برای رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر پذیرفته شود. اما رای دادگاه بدوی مورد تایید واقع گردد شما موظف به تخلیه ملک در مدت ده روز از زمان صدور حکم خواهید بود. وکیل اعتراض به حکم تخلیه شما را از درخواست تجدیدنظرخواهی بدون دلایل قانونی برحذر می کند. و سعی می دارد تا شما یک درخواست حقوقی منسجم با ادله قانونی که حداکثر احتمال پیروزی را داشته باشد تنظیم کنید.در انتها باید یاد آور شد که دستور تخلیه قابل اعتراض نیست و فوراً اجرا می گردد.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.