دعوای الزام به تحویل عین مستاجره به مستاجر مانند هر دعوای حقوقی دیگری نکات مهمی دارد که باید با آن ها آشنا باشید. برخی از این نکات را در این قسمت برای شما بیان می کنیم:

تا زمانی که موجر ملک مورد اجاره را به مستاجر تحویل نداده است، مستاجر نیز می تواند اجاره بهای ملک را ندهد. به این حق، در حقوق مدنی حق حبس گفته می شود که یک حق قانونی است و تخلف از قرارداد محسوب نمی شود.

اگر عین مستاجره در نهایت به هر دلیلی به مستاجر تسلیم نشود و مستاجر نتواند از آن استفاده کند، مستاجر می تواند اقدام به فسخ قرارداد اجاره کند زیرا با عدم تحویل عین مستاجره قرارداد کاربرد خود را برای مستاجر از دست داده است.

اگر عین مستاجره به دلایلی ماند زلزله، سیل و… از بین برود و دیگر قابلیت استفاده نداشته باشد، قرارداد اجاره باطل می شود و وکیل الزام به تحویل مورد اجاره دیگر نمی تواند این دعوا را طرح کند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

بهتر است در متن قرارداد اجاره برای نقض تعهد موجر درمورد تحویل عین مستاجره در زمان مورد توافق، خسارتی را در نظر بگیرید تا اگر موجر به این تعهد عمل نکرد علاوه بر ازآن او به تحویل بتوانید خسارت این نقض تعهد را هم دریافت کنید.

زمانی که عین مستاجره از نوع خانه، مغازه یا هر نوع دیگری از ساختمان است، تحویل کلید به مستاجر به معنای تحویل عین مستاجره به اوست، زیرا این امکان را فراهم می کند که مستاجر پس از دریافت آن عین مستاجره را تصرف کند.

توصیه ما به تحویل مورد اجاره این است که پس از تحویل ملک مورد اجاره به عنوان موجر، نوشته ای با امضا یا اثر انگشت مستاجر تهیه کنید یا این کار را در حضور چند شاهد انجام دهید تا اگر در این رابطه دعوایی مطرح شد بتوانید انجام تعهد از سوی خود را اثبات کنید. زیرا همانطور که گفته شد، اصل کلی حقوقی این است که افراد به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده اند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.