نکات نگارش مبایعه نامه
١- شناسایی هویت طرفین پیش از نوشتن مبایعه نامه: بررسی هویتی از جمله کارت ملی و شناسنامه و کپی برداری از آن ها، ضروری است.
۲- تعیین تکلیف وکیل یا نماینده قانونی: اگر خریدار یا فروشنده در جلسه حاضر نیست و وکیل یا نماینده او در جلسه حاضر است، باید وکالت نامه یا اختیارات قانونی وی تعیین شود.
٣- نشانی و اطلاعات تماس طرفین: باید دقیق و روشن در مبایعه نامه ذکر شود تا دسترسی های بعدی آسان باشد.
۴- موضوع و مشخصات مورد معامله: مثلاً آپارتمان و یا زمین و یا خانه باید دقیق و شفاف در مبایعه نامه ذکر شود از متراژ تا کاربری و محله.
۵- میزان سهم و فروشندگان در ملک باید دقیق ذکر شود.
۶- میزان سهم منتقل شده به خریداران باید دقیق ذکر شود.
۷- متعلقات و مشاعات ملک باید به دقت ذکر شود.
٨- مبلغ قرارداد ذکر شده و نحوه پرداخت با جزئیات شماره چک یا تاریخ پرداخت ها و روش پرداخت ذکر گردد.
٩-زمان و شرایط تحویل ملک باید با شفافیت مشخص و در قرارداد ذکر شود.
١٠- زمان و شرایط تنظیم سند یکی از بخشهای مهم یک مبایعه نامه است.
۱۱- تعهدات فروشنده و خریدار شامل ضرر و زیان، فسخ یکطرفه، ضرر و زیان تاخیر و موارد مهم دیگر باید در مبایعه نامه ذکر شود.
۱۲- موارد فسخ قرارداد و نیز اسقاط برخی از خیارات فسخ معامله که دو طرف با هم بر سر آن توافق دارند.
۱۳- نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی و تعیین داور.

ابطال سند رسمی املاک انتقال سرقفلی تخلیه ملک تصرف عدوانی حقوق حق کسب و پیشه حکم تخلیه خرید ملک خلع ید خیارات رهن سایت حقوقی سرقفلی سند رسمی عقد بیع فرشته محمدحسینی فروش مال غیر فروش ملک فروشنده فسخ فسخ قرارداد فک رهن قرارداد مالک مستاجر مشارکت در ساخت مشاعات ساختمان معامله معامله فضولی ملک ملکبانان ملک مسکونی موجر نمونه دادخواست نمونه لایحه دفاعیه وکالتنامه وکیل املاک وکیل انلاین وکیل حقوقی وکیل فرشته محمدحسینی وکیل فرشته محمد حسینی وکیل مشهد وکیل ملکی وکیل پایه یک دادگستری