قراردادهایی که میان افراد منعقد میشود ممکن است که به دلایل مختلف پایان پذیرد.

این پایان یافتن قراردادها ممکن است به دلیل انجام تعهدات از سوی طرفین عقد باشد و یا ممکن است به دلایل مختلف، عقد پیش از انجام تعهدات منحل گردد.

معنی انفساخ در حقوق

انفساخ در لغت به معنای به هم خوردن است که اصطلاح حقوقی آن چندان هم از معنی لغوی دور نمیباشد. در حقوق انفساخ به حالتی گفته میشود که عقد به دلایلی خارج از اراده طرفین و به صورت خود به خود منحل شود.

دلایل انفساخ معامله

این انفساخ ممکن است به دلیل حکم قانون صورت بگیرد. برای مثال تمام عقود جایز که در قانون مدنی نامبرده شده اند اگر هریک از طرفین آن به جنون سفه دچار شوند یا فوت نمایند قرارداد به صورت خودکار و قهری منفسخ میشود و حتی اگر طرفین بخواهند عقد را ادامه دهند امکان پذیر نمیباشد.

مورد دوم این است که طرفین در ابتدای انعقاد قرارداد با توافق یکدیگر شرطی ضمن عقد در نظر میگیرند که در صورت حادث شدن شرایط آن عقد منفسخ گردد.

برای مثال یکی از شروطی که در پرونده ها و دعاوی حقوقی مشکلات زیادی ایجاد میکند تاخیر در تسلیم مبیع میباشد که برخی ها در قرارداد بیع قید میکنند که اگر مبیع با تاخیر تسلیم شد عقد منحل و منفسخ گردد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

گاهی هم طرفین زمان انعقاد شرطی برای فسخ در نظر میگیرند که در صورت بروز یک اتفاق خارج از اراده طرفین عقد منفسخ گردد.

تفاوت بین فسخ و انفساخ قرارداد چیست؟

فسخ بر خلاف انفساخ که در بالا به صورت کامل انواع آنرا بیان کردیم پایان دادن به قرارداد توسط یکی از طرفین یا شخص ثالثی که صلاحیت این کار را داشته باشد است و به صورت ارادی انجام میپذیرد.

گاهی قانون در صورت بروز یک اتفاق حق فسخی برای یکی از طرفین در نظر میگیرد که دارنده آن حق میتواند به صورت ارادی و در صورت تمایل به آن قرارداد پایان بخشد.

در عقود جایز نیز هر یک از طرفین حق فسخ برای آنها پیش بینی شده است که اگر این حق محدود نگردد هر زمان که اراده نمایند میتوانند عقد را فسخ کنند.

حالت سوم هم پیش بینی حق فسخ برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث در ضمن عقد میباشد که مانند موارد پیشین میتوانند از آن استفاده نمایند. با همه این توضیحات بیشترین وجه افتراقی که میان انفساخ و فسخ دیده میشود همان ارادی بودن حق فسخ و غیر ارادی یا قهری بودن انفساخ میباشد.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.