٢١ نکته کاربردی درمورد عقد|ملکبانان|وکیل فرشته محمد حسینی

🔺21 نکته کاربردی در مورد عقد… تنها عقدی که مال باید مثلی باشد قرض است.تنها عقدی ڪه مال مورد معامله باید منفعت باشد اجاره است.تنها عقدی که هم می تواند مجهول باشد و هم مردد، جعاله است.تنها عقدی که حتما باید معلق باشد وصیت است.تنها عقدی که تابع قانون مدنی نیست و تابع...

فسخ قرارداد قبل از تحویل ملک و اثر آن در اخذ وجه التزام|ملکبانان

فسخ قرارداد قبل از تحویل ملک و اثر آن در اخذ وجه التزام به موجب ماده 219 قانون مدنی « عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع استمگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین تا زمانی که قرارداد فسخ نشده یا...

نکات شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی|ملکبانان

✅اهم نکات شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی 1⃣_در کلیه مواردی که صدور اجراییه با اداره ثبت محل می باشد متقاضی صدور اجراییه باید درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل تنظیم سند یا...

اسقاط حق کسب و پیشه یا سرقفلی|ملکبانان|وکیل فرشته محمد حسینی

✳اقداماتی که  باعث  اسقاط  حق  کسب پیشه  و سرقفلی  میشوند  چیست؟ 🔸انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق...

ملاک های تقسیم حقوقی زمین از لحاظ سهم و محصول و کار|ملکبانان|وکیل فرشته محمد حسینی

✅ملاک و مدارهای چندی برای تقسیم حقوقی زمین از لحاظ سهم و محصول و کار وجود دارد که عبارتند از : الف – #دانگ : تقسیم اراضی هر ده به شش سهم مساوی یا دانگ یک ششم وسعت  کل زمین است .ب – #حبه : تقسیم اراضی هر ده به 72 حبه که هر دانگ معادل 12 حبه می شود.ج – #شعیر :...

مبایعه نامه یا قولنامه؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

🔺مبایعه‌نامه با قولنامه چه فرقی دارد؟ 🔸 مبایعه‌نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است و به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می‌شود. 🔸در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین (فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می‌شود و بر اساس آن مالی...