انفساخ در معامله|ملکبانان

انفساخ در معامله|ملکبانان

انفساخ در لغت به معنای به هم خوردن است که اصطلاح حقوقی آن چندان هم از معنی لغوی دور نمیباشد. در حقوق انفساخ به حالتی گفته میشود که عقد به دلایلی خارج از اراده طرفین و به صورت خود به خود منحل شود. دلایل انفساخ معامله این انفساخ ممکن است به دلیل حکم قانون صورت بگیرد....
چگونه قرارداد را فسخ کنیم؟|ملکبانان

چگونه قرارداد را فسخ کنیم؟|ملکبانان

وقتی قراردادی به نحو قانونی و صحیح بین دو یا چند نفر تنظیم می شود صرفنظر از موضوع و شرایطش، ممکن است به هر دلیلی خاتمه پیدا کند. روش های مختلفی برای خاتمه دادن به قرارداد وجود دارد که یکی از این موارد فسخ قرارداد است. اما فسخ به راحتی ممکن نیست و شرایط و ضوابط مخصوص...
فسخ قرارداد در دعاوی پیش فروش|ملکبانان

فسخ قرارداد در دعاوی پیش فروش|ملکبانان

قوانین پیش فروش ساختمان و آپارتمان یکی از پیچیده ترین قوانین داخلی در زمینه خرید و فروش ملک است. چرا که ملک مورد نظر که موضوع اصلی معامله است در دنیای خارجی وجود ندارد. و همین مسئله باعث می شود تا قوانین و مقررات پیچیده ای حاکم بر این موضوع باشد. در این میان مقوله فسخ...
معرفی انواع روش ها و احکام فسخ قرارداد|ملکبانان

معرفی انواع روش ها و احکام فسخ قرارداد|ملکبانان

فسخ یکی از راههای انحلال قرارداد است. فسخ می تواند دلیل قانونی داشته باشد یا قراردادی. با این توضیح که گاهی اوقات قانون اجازه ی فسخ و انحلال قرارداد را به یکی از طرفین می دهد و گاهی اوقات نیز شرح مندرج در قرارداد این حق را اعطا می کند. به دلیل پیچیدگی قرارداد و قواعد...
تخلیه ملک|شرایط و مراحل تخلیه ملک مسکونی| ملکبانان – وکیل فرشته محمدحسینی

تخلیه ملک|شرایط و مراحل تخلیه ملک مسکونی| ملکبانان – وکیل فرشته محمدحسینی

تخلیه فوری ملک و دستور تخلیهدعوای تخلیه یا تخلیه ید، خاص موردی است که فردی با رضایت و اجازه مالک، ملکی را به تصرف خود درآورده است. یعنی شروع تصرف متصرف با رضایت مالک بوده است (مثل قرارداد اجاره یا صلح منافع یا اباحه منفعت) البته بارزترین و فراگیرترین مصداق دعوای...